รายละเอียด

หลักฟิสิกส์ / Principle of Physics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักฟิสิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนอาคารศึกษาทั่วไปชั้นสอง

 

0861939448

รายวิชา - หลักฟิสิกส์

อาจารย์ผู้สอน