รายละเอียด

ทักษะวิชาชีพประมง 2 / Practical Skills in Fisheries 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG312
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทักษะวิชาชีพประมง 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Practical Skills in Fisheries 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ทักษะวิชาชีพประมง 2

อาจารย์ผู้สอน