รายละเอียด

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง / High Voltage Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : High Voltage Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

แนะนำเนื้อหาวิชา, เอกสารประกอบสนามไฟฟ้า และเทคนิคการฉนวนบทนำทั่วไปความคงทนของการฉนวนต่อแรงดันไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

2 สนามไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดในวัสดุสารเนื้อเดียว, หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า, อิเล็กโทรดระนาบทรงกลมซ้อนกันทรงกลมเดี่ยวในอากาศทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมทรง กลม – ทรงกลมมิติที่เหมาะสม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

สนามไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดในวัสดุสารเนื้อต่างชนิดกันการหักเหแนวเส้นสนาม ไฟฟ้าที่รอยต่อของฉนวนอิเล็กโทรดระนาบ ชั้นฉนวนซ้อนกันระหว่างก๊าซกับของแข็งทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

การผลิตไฟฟ้าแรงดันสูงและการใช้ประโยชน์ บทนำทั่วไปการสร้างแรงดันสูงกระแสสลับความถี่ต่ำการสร้างแรงดันสูงกระแสสลับความถี่สูง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

การสร้างแรงดันสูงกระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิตการสร้างแรงดันสูงกระแสตรงด้วยวิธีเรคติฟายเออร์ วงจรสร้างแรงดันกระแสตรง วงจรแรงดันสองเท่าวงจรขั้นบันไดสร้างแรงดันกระแสตรง การคำนวณหาแรงดันตกการคำนวณหาแรงดันระลอก
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

การสร้างแรงดันอิมพัลส์ เครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์การคำนวณวงจรแรงดันอิมพัลส์การสร้างแรงดันอิมพัลส์สวิตชิ่ง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

เทคนิคการวัดไฟฟ้าแรงดันสูง การวัดแรงดันสูงกระแสสลับการวัดแรงดันสูงกระแสตรง การวัดแรงดันอิมพัลส์การวัดกระแสอิมพัลส์ การวัดกระแสสูงความถี่ต่ำ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

สอบ
กิจกรรม :

การเบรคดาวน์ในก็าซ ไอออไนเซชั่น การเกิดไอออนลบการปล่อยอิเลคตรอนออกจากผิวโลหะ กลไกการเกิดเบรกดาวน์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

การเบรกดาวน์ในก็าซ เบรกดาวน์ในก็าซไฟฟ้าลบเบรกดาวน์ในสูญญากาศ เบรกดาวน์ในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอเบรกดาวน์ของแรงดันอิมพัลส์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

การเบรคดาวน์ในก็าซ แฟคเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการเกิดเบรกดาวน์ ดีสชาร์จบางส่วน อาร์ค
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

การเบรกดาวน์ในฉนวนแข็งและฉนวนเหลวฉนวนแข็งและกลไกการเกิดเบรกดาวน์ของฉนวนเข็งฉนวนเหลวและกลไกการเกิดเบรกดาวน์ของฉนวนเหลว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

การเบรกดาวน์ในก็าซ บทนำทั่วไป ทฤษฎีจลน์เบื้องต้นของก็าซอนุภาคประจุในก็าซ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

ฟ้าผ่า และการป้องกัน การเกิดฟ้าผ่า ลักษณะฟ้าผ่าพื้นโลกผลของฟ้าผ่า วิธีป้องกันฟ้าผ่า
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

การทดสอบฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า การทดสอบแบบไม่ทำลายการทดสอบเบรกดาวน์ ขอบเขตการทดสอบ การทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ รูปภาพ Power Point ของจริง

สอบ
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน