รายละเอียด

ฟิสิกส์ ๒ สำหรับวิศวกร ห้องซัมเมอร์ (* / physics 2 for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : Funsc 103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ ๒ สำหรับวิศวกร ห้องซัมเมอร์ (*
  • ชื่อรายวิชา (EN) : physics 2 for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ฟิสิกส์ ๒ สำหรับวิศวกร ห้องซัมเมอร์ (*

อาจารย์ผู้สอน