รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 3/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าร่วมไลน์ "[3/64] InnoTech_summer" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/V7LgF3ik2OOdd62LjjMz2I-LEUxyGnCG_M7T-g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน