รายละเอียด

เขียนแบบวิศวกรรม_SEC_1-คอ.บ.อส. / Engineering Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC823
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบวิศวกรรม_SEC_1-คอ.บ.อส.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

teams code : 0hvnege

รายวิชา - เขียนแบบวิศวกรรม_SEC_1-คอ.บ.อส.

อาจารย์ผู้สอน