รายละเอียด

ฝีกฝีมือเบื้องต้น / BASIC SKILLS PRACTICE

  • 10 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 20 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04400101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฝีกฝีมือเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : BASIC SKILLS PRACTICE
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือช่างทั่วไป  เครื่องมือวัด  การร่างแบบ  งานแปรรูปโลหะ งานโลหะแผ่นและงานเชื่อม

รายวิชา - ฝีกฝีมือเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน