รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English section 15

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English section 15
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Team code: ranort5

ติอต่อ: อ.สิลิณศ์ มูลปัญญา 0869151875

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน