รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills Section 21

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills Section 21
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Team Code: 421399u

ติดต่อ: 0869151875 อ.สิลิณศ์

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน