รายละเอียด

วงจรไฟฟ้า / Electrical Circuit

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Circuit
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - วงจรไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน