รายละเอียด

teams-กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกร 1 ; ปวช1  วันพฤหัสบดี 8.00-10.00 น.  / mechanics physics1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51020107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : teams-กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกร 1 ; ปวช1  วันพฤหัสบดี 8.00-10.00 น. 
  • ชื่อรายวิชา (EN) : mechanics physics1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - teams-กลศาสตร์สำหรับเตรียมวิศวกร 1 ; ปวช1  วันพฤหัสบดี 8.00-10.00 น. 

อาจารย์ผู้สอน