รายละเอียด

teams-ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ.(1/เทียบโอน) วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-15.00 น. / LAB Physics 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : teams-ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ.(1/เทียบโอน) วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-15.00 น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : LAB Physics 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - teams-ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ.(1/เทียบโอน) วันพฤหัสบดี เวลา 12.00-15.00 น.

อาจารย์ผู้สอน