รายละเอียด

teams-ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ (1/4ปี) วันศุกร์ 8.00-11.00น. / LAB Phycics 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : teams-ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ (1/4ปี) วันศุกร์ 8.00-11.00น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : LAB Phycics 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - teams-ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ (1/4ปี) วันศุกร์ 8.00-11.00น.

อาจารย์ผู้สอน