รายละเอียด

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ / Materials Testing Laboratory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Materials Testing Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

อาจารย์ผู้สอน