รายละเอียด

teams-ทฤษฎี ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ. (1/เทียบโอน) วันพุธ เวลา8.00-11.00 น. / Physics 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : teams-ทฤษฎี ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ. (1/เทียบโอน) วันพุธ เวลา8.00-11.00 น.
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - teams-ทฤษฎี ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร ; วศ.บ.ฟฟ. (1/เทียบโอน) วันพุธ เวลา8.00-11.00 น.

อาจารย์ผู้สอน