รายละเอียด

Physics laboratory / ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC104 Sec 14
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Physics laboratory
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เข้าห้อง open chat line ด้วยนะคะ 

You've been invited to join "Sec 14 2-64 Physics Laboratory 2". Visit the link below to join the OpenChat.
https://line.me/ti/g2/amk_BgoFbIYNIK11lSlvnLU6j2BVdNS78Wf8Yw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

รายวิชา - Physics laboratory

อาจารย์ผู้สอน