รายละเอียด

เซรามิกวิศวกรรม / Engineering Ceramic

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE132_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เซรามิกวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Ceramic
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - เซรามิกวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน