รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : ENGCC303_SEC_4
 • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
 • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

 1. 2/64_ENGCC303/SEC_4_วัสดุวิศวกรรม_(อังคารบ่าย)
  • - SEC_4_วศ.บ.มพ.(4ปี)1 ห้อง 1
  • Team Code: uml43y1

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน