รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 1 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : ENGCC303_SEC_1, 2, 3
 • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
 • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

 1. 2/64_ENGCC303/SEC_1,2,3_วัสดุวิศวกรรม_(อังคารเช้า)
  • - SEC_1_วศ.บ.อส.1 ห้อง 1
  •  - SEC_2_วศ.บ.อส.1 ห้อง 2
  • - SEC_3_วศ.บ.กผ.(4ปี)1 ห้อง 1
   Team Code: qtn0lop

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน