รายละเอียด

ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร / Physics 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC103_sec_12
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษา add ลิงค์ไลน์กลุ่ม และ ลิงค์เข้า ms teams ตามแนบด้วยค่ะ

รายวิชา - ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน