รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics 1 for Engineer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101_SEC 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Open chat

You've been invited to join "Sec 2-Physics 1 for Engineer". Visit the link below to join the OpenChat.
https://line.me/ti/g2/O9dDYLFEl5GiL5P2WWoMzX0jjEWYhkYCGup1lg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

SEC 2 เข้าร่วมกลุ่ม Ms. team และ Open chat ตามลิ้งค์ด้านบนนะคะ

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน