รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics for Engineer

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 5 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101_SEC 1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics for Engineer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Open chat line นะคะ

You've been invited to join "Sec 1 Physics 1 for Engineer". Visit the link below to join the OpenChat.
https://line.me/ti/g2/filpnHXp6P2gGX3FAALNAjcZZ_6zcjj_EqFDvw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 

SEC 1 สามารถเข้าร่วมห้องใน Ms. team และ Open chat กลุ่มตามลิ้งค์ด้านบนนะคะ

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน