รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry foe Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 10 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202_SEC 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry foe Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

สวัสดีค่ะ อ.วัชรี ฝั้นเฟือนหา (อ.เจี๊ยบ)  094 6073843 นะคะ

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน