รายละเอียด

การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม / creation of scientific methods for research and innovation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC 104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : creation of scientific methods for research and innovation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ถึงนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ สามารถใช้รหัสเข้าห้องเรียนตามด้านล่างนี้นะคะ

4xpd9w9

หากมีปัญญาการเข้าห้องเรียน ติดต่อ  อ เพ็ญพร   0913838493

รายวิชา - การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

อาจารย์ผู้สอน