รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / chemistry laboratory for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : chemistry laboratory for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ถึงนักศึกษาทุกคนที่ลงทพเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการเมีสำหรับวิศวกร  ทั้งsection 8 และ section 9  สามารถใช้รหัสเข้าห้องเรียน ด้านล่างนี้นะคะ

rdx3zpp

หากไม่สามารถเข้าเรียนได้ สามารถติดต่อ อ เพ็ญพร   0913838493 ( สามารถแอดไลน์ อ ได้ จากเบอร์โทรศัพท์ นะคะ)

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน