รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ถึงนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้ใช้รหัสเข้าห้องตาม section ด้านล่างนี้นะคะ

  1.  ลงทะเบียนเรียน section 6 และ section 14 ( วันอังคาร เวลา 15.00-18.00 น)  ใช้รหัสเข้าห้องเป็น    6uch6ar

  

  2.  ลงทะเบียนเรียน  section 7และ section20  (วันพฤหัส เวลา 12.00-15.00 น.)  ให้ใช้รหัสเข้าห้องเรียน เป็น      ue5z3yp 

     

หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าห้องเรียน สามารถติดต่อ  อ เพ็ญพร    0913838493  ( สามารถแอดไลน์ ได้จากเบอร์โทรศัพท์ นะคะ)

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน