รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / chemistry for engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC 201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : chemistry for engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ถึงนักศึกษาที่ลงเรียน สำหรับsection นี้ สามารถใช้รหัสเข้าห้องเรียน ดังข้างล่างนี้นะคะ

sb5wuz3

หากใครไม่สามารถเข้าได้ ติดต่อ  อ เพ็ญพร   0913838493   (แอดไลน์ได้จาก เบอร์โทรศัพท์ นะคะ)

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน