รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี [SEC_26] / Innovation and Technology [SEC_26]

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102 [SEC_26]
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี [SEC_26]
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology [SEC_26]
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัสเข้าทีม : ldnssof
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ธนิษฐา  เกษมุณี   
เบอร์ติดต่อ 091-7879328 (เวลาราชการเท่านั้น) 
สถานที่ติดต่อ ห้องคณิตศาสตร์ ตึก ศท.ชั้น3 (ศท.304)

วันศุกร์ 8.00-11.00 น.

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี [SEC_26]

อาจารย์ผู้สอน