รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน [SEC_1] / Mathematics and Statistics in Daily Life [SEC_1]

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101 [SEC_1]
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน [SEC_1]
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life [SEC_1]
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัสเข้าทีม : xu9fecw
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ธนิษฐา  เกษมุณี   
เบอร์ติดต่อ 091-7879328 (เวลาราชการเท่านั้น) 
สถานที่ติดต่อ ห้องคณิตศาสตร์ ตึก ศท.ชั้น3 (ศท.304)

วันอังคาร 8.00-11.00 น.

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน [SEC_1]

อาจารย์ผู้สอน