รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201_SEC_7
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

นักศึกษา :

กด link ของ MS Team เพื่อเข้าห้องเรียนแล้วรออาจารย์กดยอมรับเข้าห้องนะครับ

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน