รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102_SEC_10
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

นักศึกษา :

กด link ของ MS Team เพื่อเข้าห้องเรียนแล้วรออาจารย์กดยอมรับเข้าห้องนะครับ 

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน