รายละเอียด

English for life skill section 35 / English for life skill

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : English for life skill section 35
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for life skill
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัสเข้าห้อง MS team : 72dsmuk

รายวิชา - English for life skill section 35

อาจารย์ผู้สอน