รายละเอียด

ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู / Foreign Language for the Development of Teaching Profession

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC804_Sec.3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Foreign Language for the Development of Teaching Profession
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา TEDCC804 Sec.3 (คอบ.อส.) สอนโดยอาจารย์ปณิสา กุระคาน
ให้นำรหัส g3p0672 เพื่อกรอกในระบบ Ms Teams ในห้อง TEDCC804_Sec.3(คอบ.อส.)_2/64_อ.ปณิสา
หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464 หรือ ติดต่อในไลน์กลุ่ม

รายวิชา - ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

อาจารย์ผู้สอน