รายละเอียด

กิจกรรมเพพื่อสุขาพ / Activities for Health

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT 101 (SECTION 27)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กิจกรรมเพพื่อสุขาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Activities for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - กิจกรรมเพพื่อสุขาพ

อาจารย์ผู้สอน