รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (GEBLC103)

smileysmiley

ผู้สอน:  ฐิติรัตน์  วิจารณ์ปรีชา

มือถือ: 061-268-0189

 

หลักสูตร:  บช.บ.กบ. 1/1 (ทอ)

วันเวลา: พฤหัสบดี (8.00 - 11.00 น.)

Team Code: tapalk0

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

อาจารย์ผู้สอน