รายละเอียด

การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / Report Writing and Library Usage

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01-210-001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Report Writing and Library Usage
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์ ปี 1

เรียน : วันอังคาร  เวลา 08:00 – 11:00 น.

enlightenedโค้ดสำหรับเข้าห้องเรียน :  sany4zr

enlightenedลิงค์สำหรับเข้าห้องเรียน : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajYnS6SppsucxjRn5L9RrDOyAZAFX8lOpJlnC8F9PbgM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=373b7657-355a-4e97-b345-dc63ba49576d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ปวส. ช่างกลโรงงาน ปี 1

เรียน :วันอังคาร  เวลา 12:00 – 15:00 น.

enlightenedโค้ดสำหรับเข้าห้องเรียน :  xnomsaz

enlightenedลิงค์สำหรับเข้าห้องเรียน : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUNJyrrHxzdN3q2tJqec7kEAZBOzbkeB0oxrTul14gn01%40thread.tacv2/conversations?groupId=551a96fb-45f3-40eb-8fd3-472c25064189&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

++++++++++ อ่านด้านล่าง ++++++++++

smileyเข้าเรียนผ่านโปรมแกรม  Microsoft Teams 

smileyนักศึกษาเข้าห้องเรียนได้โดย...

1. ก๊อปปี้รหัสทีมโค้ด (Teams Code ) ที่อาจารย์ให้  ไปวางในช่อง Join a team with a code

2. ก๊อปปี้ลิงค์ที่อาจารย์กำหนดให้ไปเปิดในเว็บเบราเซอร์ 

เพื่อเข้าเรียนออนไลน์ในวันเวลาเรียนตามตารางเรียนของนักศึกษา

 

*** ในแต่ละสาขาที่เรียนนั้น  รหัสโค้ดและลิงค์สำหรับเข้าห้องเรียนจะไม่เหมือนกันนะ !!!!!

**** เมื่อเข้าห้องแล้ว  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข้าห้องเรียนถูกห้อง

นักศึกษาสามารถแอดเข้าห้องเรียนได้เลยนะคะ  ไม่ต้องรอวันเปิดเทอม

 

enlightenedเรื่องหนังสือเรียน  นักศึกษาสามารถใช้ หนังสือการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด จากรุ่นพี่ได้

 

ในการเรียนการสอนจะมีการเช็คชื่อทุกครั้ง และหักคะแนนทุกครั้งที่ไม่เข้าเรียน

 

***** กรณีที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามรหัสโค้ดหรือลิงค์ที่กำหนดให้ได้นั้น

ให้รีบติดต่ออาจารย์ทันที !!!  โดยติดต่อผ่านแชทโปรมแกรม  Microsoft Teams 

( pimpaka@rmutl.ac.th ) หรือ 087-316-0733

รายวิชา - การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

อาจารย์ผู้สอน