รายละเอียด

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 / Fundamental English2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01320104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental English2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (01320104)

นศ. ปวส กส. 1(ปวช.) 

Team Code = e1kdil6

Link = 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3avOiBHfidEE8ZNtFWKikzx1XFOJg4eKzw_dhXT4QIGcs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a0da966-cbfe-4ef3-be3c-ad2d804a83ce&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

******** อ่านด้านล่าง**********

- เข้าเรียนผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

- นศ.เข้าห้องเรียนโดยนำรหัส(Team Code) วางในช่อง join a team with a code ในโปรแกรมMS Teams  หรือนำลิ้งค์ที่อาจารย์กำหนดให้ไปเปิดในเว็บเบราเซอร์ เพื่อเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามวันเวลาเรียนในตารางเรียนของนักศึกษา (เเต่ละสาขารหัสเเละลิ้งค์ไม่เหมือนกัน)

- เมื่อเข้ากลุ่มเรียนเเล้ว ตรวจสอบให้เเน่ใจว่าเข้าถูกกลุ่ม จากนั้นไปที่file,class materialsเเละดาว์โหลดเอกสารประกอบการเรียนเเละปริ้นให้เรียบร้อยก่อนเรียน

- นศ. สามารถแอดเข้าห้องมาก่อนได้เลย ไม่ต้องรอวันเปิดเทอม

***หากไม่เข้าเรียนจะมีการหักคะเเนนทุกครั้ง

***กรณีที่ไม่สามารถเข้าห้องเรียนออนไลน์ตามรหัส/ลิ้งค์ด้านบนได้ ให้รีบติดต่ออาจารย์ทันที โดยติดต่อผ่านทางเเชทของโปรแกรมMS Teams (thanya_ip@rmutl.ac.th) หรือ (062-947-5993)

รายวิชา - ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

อาจารย์ผู้สอน