รายละเอียด

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ / English Business for tourism amd hospitality

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH146
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English Business for tourism amd hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

วิชา BOATH146 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

อ. วริษา สารวิทย์ โทร 089-7089489

**โปรดอ่าน สำคัญมาก**

1. นศ. ต้องใส่รหัส MS Team Code ถูกต้อง และเช็คตัวเองกับเพื่อนด้วยว่าลงถูกห้องหรือไม่ เนื่องจากมีผลกับรายชื่อและคะแนนเก็บ

****(นศต้อง copy  MS Team Codeไปวางช่อง join or create team ด้านบนขวาใน  ms team)****

2. หากนศ.มีปัญหาไม่สามารถใส่ code ห้องเรียน ให้ copy links แล้ว paste ที่เวปบราวเซอร์แทน

3. หากยังทำไม่ได้อีก พิมพ์ข้อความหาอาจารย์ได้ แล้วส่ง qr code ไลน์มาให้อาจารย์ ภายในเวลา 08.00-16.00 น 

4. ถ้าเข้าได้แล้ว ไปโหลดไฟล์เอกสารการเรียน ที่หน้า file ให้เรียบร้อย อาจารย์สอนบทที่ 1 – 6 และนศจะต้องมีเอกสารในมือ

โชคดี

เลื่อนลงมาอ่านต่อค่ะ

v

บธ.บ.กท 2 (4ปี) พฤหัส 08.00-12.00 น. MS Team Code 8mxpwoo

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCJPmIyn9XZPF1umMo6q5G1B7IAa-vOYrhda9mRpgets1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fe7182f-b570-4c7f-9dbe-30cc942b2c54&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ผู้สอน