รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for life skill

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for life skill
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

วิชา GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อ. วริษา สารวิทย์ โทร 089-7089489

**โปรดอ่าน สำคัญมาก**

1. นศ. ต้องใส่รหัส MS Team Code ถูกต้อง และเช็คตัวเองกับเพื่อนด้วยว่าลงถูกห้องหรือไม่ เนื่องจากมีผลกับรายชื่อและคะแนนเก็บ

****(นศต้อง copy MS Team Codeไปวางช่อง join or create team ด้านบนขวาใน ms team)****

2. หากนศ.มีปัญหาไม่สามารถใส่ code ห้องเรียน ให้ copy links แล้ว paste ที่เวปบราวเซอร์แทน

3. หากยังทำไม่ได้อีก พิมพ์ข้อความหาอาจารย์ได้ แล้วส่ง qr code ไลน์มาให้อาจารย์ ภายในเวลา 08.00-16.00 น

4. ถ้าเข้าได้แล้ว ไปโหลดไฟล์เอกสารการเรียน ที่หน้า file ให้เรียบร้อย อาจารย์สอนบทที่ 7 – 12 และนศจะต้องมีเอกสารในมือ

เลื่อนลงมาอ่านต่อค่ะ

v

วศ.บ. อท 1 (ทอ) อังคาร 08.00-11.00 น. MS Team Code ylnyo01

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab_Yfpbq8B0A7FE7TZvFoRfWBusHuQpmDwzDpPEvlznY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fb0f1272-a2fa-4e86-bcc7-6b761025b679&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

 

วศ.บ. คพ 1 (ทอ) ศุกร์ 08.00 -11.00 น. MS Team Code  xiyqsd6

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arm9s4SH9kP6003-zU8leIgFmkXrb2AcaX-b7JdhVbpc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=224c5d15-10ca-45c2-aee3-1cde5eaf5f12&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

วท.บ. ทส 1 (4ปี) ศุกร์ 12.00 -15.00 น. MS Team Code  fqovdq6

Link (ในกรณีใส่ Code ไม่ได้)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWdsAkbzKKdXLxAPkLOf_vC2utb-uZdijATXOvb6B1l01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b6807be3-63c0-4d44-9b8d-40df1b42670c&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน