รายละเอียด

แหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่ / Renewable Energy Resources

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 31073425
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Renewable Energy Resources
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2563

รายละเอียด

อ.ธนวรรธน์ ครับ 0987659956

รายวิชา - แหล่งพลังงานธรรมชาติที่นำมาใช้ใหม่

อาจารย์ผู้สอน