รายละเอียด

ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน / Power System and Protection Laboratory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE124_SEC1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power System and Protection Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

Team Code: 7you6dg

รายวิชา - ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าและการป้องกัน

อาจารย์ผู้สอน