รายละเอียด

กลศาสตร์เครื่องจักรกล-วศ.บ.เครื่องกล ตาก / Mechanics of machinery

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์เครื่องจักรกล-วศ.บ.เครื่องกล ตาก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanics of machinery
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - กลศาสตร์เครื่องจักรกล-วศ.บ.เครื่องกล ตาก

อาจารย์ผู้สอน