รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์มานิตา (อ.ผู้สอน) ได้ที่ โทร. 095-459-4696  วศ.บ.อุตสาหการ เทียบโอน ปี 2 

เรียนวันอังคาร เวลา 12.00 - 15.00 น.  และวันพุธ เวลา 8.00 -11.00 น.

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน