รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

  ติดต่ออาจารย์มานิตา (อ.ผู้สอน) ได้ที่ โทร. 095-459-4696  เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 11.00 น.

ปล. เข้าร่วมโดยใช้ MS Teams code :  wb5orgc 

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน