รายละเอียด

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ / ฺBasic Electronic Circuit

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 30105-0003
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ฺBasic Electronic Circuit
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ผู้สอน