รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน- วศ.บ.อท1 (4ปี), คอ.บ.คก1 (5ปี), คอ.บ.ฟฟ1 (5ปี) / English for Everday Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน- วศ.บ.อท1 (4ปี), คอ.บ.คก1 (5ปี), คอ.บ.ฟฟ1 (5ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Everday Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชานี้สำหรับกลุ่มนักศึกษาดังต่อไปนี้

1. วศ.บ.อท1 (4ปี)

2. คอ.บ.คก1 (5ปี)

3. คอ.บ.ฟฟ1 (5ปี)

 

อาจารย์ผู้สอน 

อ.เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง โทร 084 554 5714

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน- วศ.บ.อท1 (4ปี), คอ.บ.คก1 (5ปี), คอ.บ.ฟฟ1 (5ปี)

อาจารย์ผู้สอน