รายละเอียด

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Sec-2) / Fundamental Physics 1 (Sec-2)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Sec-2)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Physics 1 (Sec-2)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Sec-2) นักศึกษาห้อง 3.11 ก และ 2.14 A เรียนทฤษฎี วันอังคารเวลา 8:00-11:00 น. (ห้องเรียน 16208)

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน Tel. 082-3858944 Line ID : kwang.in (ชื่อ Suchittra@in)

รายวิชา - ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (Sec-2)

อาจารย์ผู้สอน