รายละเอียด

ปรัชญา / Philosophy and Principles for Vocational ED.

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปรัชญา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Philosophy and Principles for Vocational ED.
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ขัดข้องติดต่อ ผศ.วีระพรรณ

รายวิชา - ปรัชญา

อาจารย์ผู้สอน