รายละเอียด

กลวิธีการสอน / Didactic for Techning

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC808
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลวิธีการสอน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Didactic for Techning
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อ ผศ.วีระพรรณ 081-8486736

รายวิชา - กลวิธีการสอน

อาจารย์ผู้สอน