รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา / Innovation and Information Technology for Educational

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC810
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Information Technology for Educational
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

TEDCC810_SEC_4 (ภาคปกติ)
ค.อ.บ.คพ.(5ปี)2
1. Microsoft Team
http://bit.ly/tedcc810

2. กลุ่ม Line
https://line.me/R/ti/g/u8dmDUjqrf

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน